некоторые нормативно-правовые и законодательные акты, действующие в Украине:

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:

Закон України "Про охорону праці"

Кодекс цивільного захисту України

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Типове положення "Про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.35-04)

Положення "Про розробку інструкцій з охорони праці" (НПАОП 0.00-4.15-98)

Типове положення "Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05)

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05)

Роз'яснення Держгірпромнагляду "Щодо проведення суб’єктами господарювання навчання з питань охорони праці на підставі декларації"

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці (НПАОП)

 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ:

"Правила безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15)

"Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" (НПАОП 0.00-1.59-87)

"Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07)

"Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" (НПАОП 0.00-1.01-07)

"Правила будови і безпечної експлуатації підйомників" (НПАОП 0.00-1.36-03)

"Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів" (НПАОП 0.00-1.22-08)

"Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів" (НПАОП 0.00-1.02-08)

"Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря" (НПАОП 0.00-1.65-88)

"Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води" (НПАОП 0.00-1.11-98)

"Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів"  (НПАОП 0.00-1.60-66)

"Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С" (НПАОП 0.00-1.26-96)

"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98)

"Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.30-01)

"Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж" (наказ Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71)

"Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів" (НПАОП 0.00-1.13-71)

"Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях" (наказ Укрнафтопродукт від 01.04.98 №19)

"Правила безпечної експлуатації і обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)" (НПАОП 63.2-1.06-02)

"Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві" (НПАОП 01.0-1.01-12)

"Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд" (НПАОП 45.2-1.01-98) 

"Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд" (НПАОП 45.2-4.01-98)

"Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору" (НПАОП 0.00-1.23-10)

"Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок" (НПАОП 0.00-1.51-88)

"Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок" (НПАОП 29.23 1.04-90)

"Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки" (НПАОП 92.7-1.01-06)

"Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії" (НПАОП 27.1-1.09-09)

"Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв" (НПАОП 27.1-1.10-07)

"Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах" (НПАОП 0.00-1.27-09)

"Правила охорони праці у металургійній промисловості" (НПАОП 27.0-1.01-08)

"Правила безпеки в коксохімічному виробництві" (НПАОП 23.1-1.01-08)

"Правила охорони праці у феросплавному виробництві" (НПАОП 27.35-1.01-09)

"Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії" (НПАОП 27.1-1.06-08)

"Правила безпеки при виробництві алюмінію" (НПАОП 27.4-1.04-76)

"Правила безпеки у ливарному виробництві" (НПАОП 27.5-1.15-97)

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua