деякі  нормативно-правові та законодавчі акти, які діють в  Україні:

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про охорону праці"

Кодекс цивільного захисту України

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Правила пожежної безпеки в Україні.

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Типове положення "Про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.35-04)

Положення "Про розробку інструкцій з охорони праці" (НПАОП 0.00-4.15-98)

Типове положення "Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05)

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05)

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ: 

"Правила безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15)

"Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)

"Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07)

"Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18)

"Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів"  (НПАОП 0.00-1.83-18) 

"Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів" (НПАОП 0.00-1.02-08)

"Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря" (НПАОП 0.00-1.65-88)

"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98)

"Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями"  (НПАОП 0.00-1.71-13)

"Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж" (наказ Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71)

"Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях" (наказ Укрнафтопродукт від 01.04.98 №19)

"Правила безпечної експлуатації і обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)" (НПАОП 63.2-1.06-02)

"Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві" (НПАОП 01.0-1.02-18)

"Правила охорони праці під час холодного оброблення металів" (НПАОП 0.00-1.68-13)

"Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів"(НПАОП 0.00-1.73-14)

"Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок" (НПАОП 0.00-1.51-88)

"Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок" (НПАОП 29.23 1.04-90)

"Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки" (НПАОП 92.7-1.01-06)

"Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт"

"Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії" (НПАОП 27.1-1.09-09)

 

"Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв" (НПАОП 27.1-1.10-07)

"Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах" (НПАОП 0.00-1.27-09)

"Правила охорони праці у металургійній промисловості" (НПАОП 27.0-1.01-08)

"Правила безпеки в коксохімічному виробництві" (НПАОП 23.1-1.01-08)

"Правила охорони праці у феросплавному виробництві" (НПАОП 27.35-1.01-09)

"Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії" (НПАОП 27.1-1.06-08)

"Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями  охорони праці працівників"(НПАОП 0.00-7.11-12)

"Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання  працівниками"(НПАОП 0.00-7.14-17)

"Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями"(НПАОП 0.00-7.15-18)

"Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин" (НПАОП 0.00-8.11-12)

"Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" (НПАОП 0.00-7.17-18)

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua