залишити заявку на навчання

Додаток 2
до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (наказ МНС України від 15.09.2003р. №368)
 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

N
з/п 

Дата 

Вид інструктажу (вступний, первинний, повторний, позаплановий) та назва або номер інструкції, за якою отримано інструктаж 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують 

Професія (посада) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється особа) 

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує 

Підписи 

Примітки 

особи, яку інструктують 

особи, яка інструктує 

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua