залишити заявку на навчання

Додаток 3
до пункту 2.1.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Ком. по нагляду за ОП від 9 січня 1998р. №4)

 

_________________________________________________________________

                     (міністерство, відомство)
                              ЖУРНАЛ
                    протоколів перевірки знань
 
_________________________________________________________________
                    (назва підприємства, організації) 
                              Розпочато "___" _________________ р
                              Закінчено "___" _________________ р

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові;

обіймана посада (спеціальність)

і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)

Дата попередньої перевірки,

група з електробезпеки

Дата і причина перевірки,

група з електробезпеки

Тема перевірки

(охорона праці, пожежна безпеки, технологія робіт)

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис особи,

що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії   ______________________________________________

                           (підпис)                 (посада; прізвище, ініціали)

Члени комісії    ______________________________________________

                           (підпис)                 (посада; прізвище, ініціали)

                         ______________________________________________

                           (підпис)                 (посада; прізвище, ініціали)

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua