залишити заявку на навчання

Додаток 6
до пункту 5.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ Комітету по нагляду за ОП від 9 січня 1998р. №9)

Журнал реєстрації інструкцій
з охорони праці на підприємстві
 

з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи,

яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу

(первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи,

яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив,

допуск до роботи здійснив

(підпис, дата)

особи, яку інструктують

особи, яка інстструктує

кількість змін,

з ___ до ___ (дати)

стажування (дублювання)

пройшов (підпис працівника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua